• Gongovou meditaci, zvukovou koupel pořádám po domluvě v různých prostorách k tomu určených, jógových studiích, čajovnách, na festivalech s podobnou tematikou, pro firmy nebo u vás doma.

HLUBŠÍ VHLED DO GONGOVÉ MEDITACE

Zvuk gongu okamžitě působí na naši mysl, mozkové hemisféry a navozuje hluboké meditativní stavy a relaxaci. Je používán  jako obřadní a uzdravovací nástroj již ve starověku a první zmínky o něm spadají až do 6. – 14. st.p.n.l.

Gongy se stávají v současné době vyhledávaným nástrojem snižování vysoké hladiny stresu a přepracovanosti nejenom u dospělých, ale také u dětí. Stres v jakékoli formě (fyzické, duševní nebo emoční) aktivuje sympatický nervový systém a spouští uvolňování hormonů, jako je adrenalin (reakce na „boj nebo útěk“) a kortizol, který přímo ovlivňuje krevní tlak, glukózu, imunitní funkce a zánět. Při absenci fyzické zátěže a pohybu nestačí tělo tyto hormony odbourat. Jejich vysoká koncentrace vyvolává dysfunkce, jako je vysoký krevní tlak, srdeční choroby, obezita, deprese, nespavost, poruchy trávení, autoimunitní onemocnění a další nemoci způsobené chronickým zánětem. Naše psychika, emoce a zážitky jsou velice těkavé a oscilují mezi minulostí pocitem viny nebo strachu a budoucností s přílišným důrazem na naše myšlení a agresivitu. To způsobuje zvyšující se počet lidí léčených psychofarmaky.

Návrat do rovnováhy je nezbytný k upravení těchto disfunkcí a příčin vzniku civilizačních chorob. Gong navozuje svojí rezonancí tuto rovnováhu v těle a navozuje spontánní meditativní stav mysli, což vede k rozšiřování vědomí a pocitů celistvosti. Principy zvuku, vibrací a toku energie jako léčebných modalit se učí jak na východě, tak na západě. Každá tradice moudrosti v průběhu věků využívala principy vibrací k uzdravení a zvýšení vědomí. Duchovní vůdci rozpoznali silné účinky vibrací na nervový systém. Ať už to byl lidský hlas zpívající konkrétní slova (mantry) nebo nástroje vytvářející rezonanční zvuky.

error: Content is protected !!